Konj u galopu    
 
Postoje brojne koristi za zdravlje i blagostanje ljudi koje možemo da steknemo zahvaljujući prisustvu konja. Interakcija sa konjima omogućava brojne prilike za učenje, istraživanje i lični rast. Interakcije dece sa konjem mogu biti brojne – nudeći mu šargarepe i jabuke; hranjenjem, negovanjem, timarenjem, čišćenjem za njim, sedlanje i jahanje – postepeno se gradi samosvesnost kod dece.
 
U komunikaciji sa konjem deca uče o strpljenju, pažnji, saosećanju i odgovornosti, što dovodi do boljeg razumevanju sebe i drugih. Kroz mentalno povezivanje sa konjem, deca mogu da nauče suštinsko značenje poverenja.
 
Zahvaljujući ovoj igrici, mališani mogu da steknu prva znanja o konjima.
 

Zahtevi

  • veliki zatvoren ili otvoren prostor bez prepreka

Uputstva

  • Razgovarajte sa vašim mališanom o konjima. Kako se konji kreću?
  • Recite vašem detetu da ćete vežbati galopiranje poput konja.
  • Pokažite vašem detetu kako se galopira: jedno stopalo korača napred, a prateće stopalo odmah “šutira” napred i skoro dodiruje zadnji deo prednjeg stopala.
  • Pitajte vaše dete da galopira sa vama oko kuće ili igrališta.
  • Savet: galopiranje dolazi pre preskakanja.

Prednosti

Ova aktivnost razvija dinamičku ravnotežu, koordinaciju i ritam potreban za aktivnosti u starijem uzrastu kao sto su trčanje, preskakanje, skakanje i plesanje.