ISKUSTVO ORCA

„Da naša deca budu aktivni, zdravi,

odgovorni i saosećajni ljudi!“

ISKUSTVO ORCA

„Da naša deca budu aktivni, zdravi,

odgovorni i saosećajni ljudi!“

„ORCA OBRAZOVANJE“

Program koji ORCA sprovodi od 2002. godine sa ciljem uključivanja Obrazovanja i vaspitanja o

dobrobiti životinja i zaštiti prirode u obavezni nastavni plan i program u Republici Srbiji.

Izdvajamo najvažnije reference ORCA u oblasti obrazovanja i vaspitanja:

Najvažnija postignuća naših kampanja javnog zastupanja u oblasti obrazovanja i vaspitanja:

Održano je preko 200 radionica u predškolskim ustanovama i školama širom Srbije (Programi stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju "Dobrobit životinja i mi" i „Ogledi na životinjama bez životinja“).

Obučeno je preko 2500 nastavnika za primenu sadržaja o dobrobiti životinja i zaštiti prirode u nastavi i radu sa decom.

Održano je preko 550 radionica o odgovornom odnosu prema životinjama i prirodi u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama.

Preko 8000 dece i mladih učestvovalo je u radionicama u okviru dečjeg kluba „ORkiCA“.

Uspostavljena je saradnja sa UNICEF-om na projektu „Škola bez nasilja“.

Ojačana je mreža vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika koji su pohađali programe profesionalnog usavršavanja učesnika u obrazovanju o dobrobiti životinja.

Osnovana je stručna Mreža za obrazovanje o dobrobiti životinja čiji je cilj razvoj Obrazovanja i vaspitanja o dobrobiti životinja.

Obezbeđena je stalna stručna podrška odabiru i uvođenju alternativa korišćenju životinja u nastavi na nivou osnovnog i srednjeg školskg obrazovanja.

Izrađen je i akreditovan program za profesionalno usavršanje zaposlenih u obrazovanju za primenu sadržaja o dobrobiti životinja i zaštiti prirode u nastavi.

Izrađen je i akreditovan program za profesionalno usavršanje nastavnika biologije osnovnih i srednjih škola za primenu alternativa u nastavi.

Kreirane su Smernice za sistematsko uključivanje obrazovanja i vaspitanja o dobrobiti životinja u obrazovne programe Republike Srbije.

Izrađen je predlog za dopune Pripremnog predškolskog programa, nastavnog programa za predmete: priroda i društvo, biologija, građansko vaspitanje.

Izrađene su smernice za izdavače za obradu sadržaja o dobrobiti životinja u udžbenicima za osnovne i srednje škole.

Zakonom je utvrđena obaveza da „ustanove u oblasti obrazovanja obezbeđuju, usmeravaju i podstiču jačanje svesti o značaju dobrobiti životinja“ (Zakon o dobrobiti životinja).

„Razvijanje svesti o značaju zaštite i dobrobiti životinja“ označeno je kao jedan od osnovnih ciljeva obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja)

Razumevanje dobrobiti životinja označeno je kao standard u obrazovanju za predmet Priroda i društvo u okviru prvog ciklusa obrazovanja i vaspitanja: I-IV razred osnovne škole

Sadržaji o dobrobiti životinja integrisani su u zvanične obrazovne programe i to: pripremni predškolski program, Čuvari prirode za III, IV i VI razred, biologija za VI I VIII razred osnovne škole i drugo.

Naša inicijativa za integraciju obrazovanja i vaspitanja o dobrobiti životinja i zaštiti prirode u nastavne programe u Republici Srbiji naišla je na široku podršku većeg broja strukovnih udruženja i državnih institucija: Saveza učitelja Srbije, Pedagoškog društva Srbije, Društva psihologa Srbije, Srpske akademije nauka i umetnosti, Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, Zavoda za vrednovanje kvalteta obrazovanja i vaspitanja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva životne sredine, kao i Britanskog kraljevskog društva za sprečavanje surovosti prema životinjama (RSPCA) i Svetskog društva za zaštitu životinja (WAP).