KAKO RADI ORkiCA?

„Zanimljivo i kreativno – primenjivo na

nastavu. Možemo uticati na svest deteta da

promeni svoj odnos prema prirodi, naravno u

pozitivnom smislu.“

Evaluacija učesnika programa,
OŠ „Ivo Andrić“, Beograd

KAKO RADI ORkiCA?

„Zanimljivo i kreativno – primenjivo na

nastavu. Možemo uticati na svest deteta da

promeni svoj odnos prema prirodi, naravno u

pozitivnom smislu.“

Evaluacija učesnika programa,
OŠ „Ivo Andrić“, Beograd

Plan i program rada dečjeg kluba ORkiCA

Program dečjeg kluba ORkiCA realizuje se kroz obrazovanje dece u okviru interaktivnih kreativnih radionica u oblasti dobrobiti životinja i zaštite prirode, i kroz boravak u prirodi (akcije i izlete) gde deca primenjuju stečena znanja. Radionice, akcije i izleti koji se sprovode u ORkiCI međusobno su povezani i čine jednu celinu.

Aktivnosti koje se sprovode u ORkiCi su za uzrast od 6-12 godina.

ZAŠTITA PRIRODE

Svetska staništa: šume, pustinje, reke, okeani, savane

Priroda Srbije i Zapadnog Balkana

Priroda na farmi

Reciklaža

Zaštićeni delovi prirode

Zagađenje otpadom

Zaštićene vrste

DOBROBIT ŽIVOTINJA:

Kućni ljubimci i mi

Ponašanje prema životinjama

Životinje u zoo vrtu

Životinje u ogledima

Pomoć pticama u zimskom periodu

Ciljevi dečjeg kluba ORkiCA:

Upoznavanje dece sa prirodom, razvoj osećaja ljubavi i odgovornosti prema prirodi i životinjama

Osposobljavanje dece za rešavanje problema, za snalaženje, za razvoj kreativnosti, mašte i socijalnih veština, i za izgradnju samostalnosti ali i timskog duha

Podsticanje individualne odgovornosti i razvoj poštovanja prema drugarima, odraslima, prirodi i životinjama

Unapređivanje moralnih vrednosti kroz razvijanje osećaja humanosti

Unapređivanje znanja o zdravom načinu života i zdravoj ishrani

Praktična primena znanja i veština kroz kreativne i interaktivne radionice

Podsticaj primene stečenih znanja i veština u daljem obrazovanju, profesionalnom radu i svakodnevnom životu

Metode i oblici rada u ORkiCA:

Radionice, akcije i izleti u dečijem klubu ORkiCA se organizuju kroz metode aktivnog učenja, druženja i boravak u prirodi koje uključuju:

Smisleno-verbalno receptivno učenje

Praktično-smisaono učenje

Divergentno (stvaralačko) učenje

Ambijentalno učenje

Kooperativne metode učenja

Rešavanje problema i situacija

Uživljavanja u ulogu

Igre i stimulacije

Debata i diskusija

Korišćenje audiovizuelnih ilustracija i sredstava

Metode interaktivnog učenja dovode do intelektualnog aktiviranja dece, stvaranja praktičnog znanja, razvijajanja kritičkog mišljenja i rasuđivanja kod dece.