12.03.2020. Sa našim drugarima iz ORkiCA smo ovog četvrtka pričali o tome kako bi trebalo da izgleda život životinja u zoo-vrtu i oni su nam predstavili svoje ideje kroz crteže.

 

Takođe su napisali šta bi poručili direktoru zoo-vrta u Beogradu. Ovu temu smo obradili uz poseban osvrt na ilegalnu trgovinu divljim životinjama čije posledice se ugledaju upravo u nastanku virusa kakav je i aktuelni korona virus!