“Dok se igrala sa sestrom napolju, Maša je videla mladunče vrapca na podu, koji nije dovoljno snažan da samostalno leti. Posle pola sata jurenja i sakrivanja u živoj ogradi uspele smo da ga uhvatimo i prenesemo na sigurno u kućicu na drvetu, gde je dobio hranu i vodu. Кada smo kasnije izašli napolje da proverimo da li je sve u redu, zatekli smo njegovu mamu kako mu daje hranu. Naše vrapče je i dalje uplašeno, ali se nadamo da će za neko vreme smoći snage, porasti i ojačati da bezbrižno odleti svojoj porodici”, kažu Maša i njena mama.