Svetski dan zaštite ptica lešinara se obeležava svake godine prve subote u septembru. Ovim danom se skreće pažnja na veliki značaj koji ove ptice imaju za našu životnu sredinu. Kada su saopšteni rezultati o katastofalnom iščezavanju čitave grupe vrsta koje zauzimaju važnu ulogu u razgradnji uginulih životinja u prirodi. Nestankom ovih ptica otvara se problem uklanjanja uginulih životinja u prirodi i mogućnosti širenju zaraza.