Ovog četvrtka smo na našoj poslednjoj radionici za temu imali
životinje koje se mogu naći u klopci ukoliko nismo savesni prema prirodi i njenim stanovnicima.

Ponovo smo iskoristili blizinu Tašmajdanskog parka za jedno malo istraživanje. Drugari su tražili otpad i smeće i bilii su iznenađeni koliko je toga bačeno tu gde njihovi vršnjaci, a i oni sami, provode vreme.

Zato je jako važno da svoj otpad odlažemo na mesta predviđena za to.