Dan šuma se tradicionalno obeležava od 1971, godine. Tada je organizacija UN prihvatila inicijativu jer je u tome videla način da se doprinese jačanju uverenja široke javnosti o značaju I vrednosti šuma, a I ulozi čoveka koji treba da je štiti I koristi u različite svehe. Datum je odabran jer je to prvi dan proleća, period u kome počinje buđenje prirode, a i prilika za novi početak.