Ovaj datum je uzet za obeležavanje Svetskog dana močvarnih područja zbog toga što se usvajanje  Konvencije o močvarama dogodilo baš tog 02.02.1971. godine.

Ustanovljen je sa ciljem da podigne svest o vrednosti močvarnih područja za čovečanstvo I planetu. Ovaj dan je prvi put proslavljen 1997. godine. Svake godine državne agencije, nevladine organizacije I udruženja građana čine velike napore kako bi podigli svest u javnosti o velikom značaju močvara za sve nas.

Močvare su staništa velikog broja raznovrsnih životinja, duž obale, močvare se ponašaju kao prirodna tampon zona protiv katastrofa. U svojoj unutrašnjosti, one se ponašaju kao prirodni sunđeri upijajući i čuvajući višak padavina, pa mogu biti i rešenje u borbi protiv poplava. U regionima koji su skloni sušama, one ispuštaju pohranjenu vodu koja pomaže u odlaganju pojave suše I tako smanjuje nestašicu vode. Močvara je takođe i prirodni filter jer razgrađuje i transformiše štetne materije.