KAKO RADI ORkiCA?

„Zanimljivo i kreativno – primenjivo na

nastavu. Možemo uticati na svest deteta da

promeni svoj odnos prema prirodi, naravno u

pozitivnom smislu.“

Evaluacija učesnika programa,
OŠ „Ivo Andrić“, Beograd

Plan i program rada dečijeg kluba ORkiCA

Program dečijeg kluba ORkiCA realizuje se kroz obrazovanje dece u okviru interaktivnih kreativnih radionica u oblasti dobrobiti životinja i zaštite prirode, i kroz boravak u prirodi (akcije i izlete) gde deca primenjuju stečena znanja. Radionice, akcije i izleti koji se sprovode u ORkiCI međusobno su povezani i čine jednu celinu.

Aktivnosti koje se sprovode u ORkiCi su za uzrast od 6-12 godina.

ZAŠTITA PRIRODE

 • Svetska staništa: šume, pustinje, reke, okeani, savane
 • Priroda Srbije i Zapadnog Balkana
 • Priroda na farmi
 • Reciklaža
 • Zaštićeni delovi prirode
 • Zagađenje otpadom
 • Zaštićene vrste 

DOBROBIT ŽIVOTINJA:

 • Kućni ljubimci i mi
 • Ponašanje prema životinjama 
 • Životinje na farmi
 • Životinje u zoo vrtu
 • Životinje u ogledima
 • Pomoć pticama u zimskom periodu

Ciljevi dečijeg kluba ORkiCA:

• Upoznavanje dece sa prirodom, razvoj osećaja ljubavi i odgovornosti prema prirodi i životinjama

• Osposobljavanje dece za rešavanje problema, za snalaženje, za razvoj kreativnosti, mašte i socijalnih veština, i za izgradnju samostalnosti ali i timskog duha

• Podsticanje individualne odgovornosti i razvoju poštovanja prema drugarima, odraslima, prirodi i životinjama

• Unapređivanje moralnih vrednosti kroz razvijanje osećaja humanosti

• Unapređivanje znanja o zdravom načinu života i, zdravoj ishrani

• Praktična primena znanja i veština kroz kreativne i interaktivne radionice

• Podsticaj primene stečenih znanja i veština u daljem obrazovanju, profesionalnom radu i svakodnevnom životu

Metode i oblici rada u ORkiCA:

• Radionice, akcije i izleti u dečijem klubu ORkiCA se organizuju kroz metode aktivnog učenja, druženja i boravak u prirodi koje uključuju:

• Smisleno-verbalno receptivno učenje

• Praktično-smisaono učenje

• Divergentno (stvaralačko) učenje

• Ambijentalno učenje

• Kooperativne metode učenja

• Rešavanje problema i situacija

• Uživljavanja u ulogu

• Igre i stimulacije

• Debata i diskusija

• Korišćenje audiovizuelnih ilustracija i sredstava

Metode interaktivnog učenja dovode do intelektualnog aktiviranja dece, stvaranja praktičnog znanja, razvijajanja kritičkog mišljenja i rasuđivanja kod dece.